Cisco được cấp bằng sáng chế mới áp dụng cho quy trình khai thác Bitcoin

0 47

Mạng công nghệ khổng lồ Cisco giành được bằng sáng chế vào thứ ba có thể áp dụng cho quy trình khai thác Bitcoin.

Cisco đã gửi đơn đăng ký sáng chế vào tháng 9 năm 2015 cho một hệ thống “điện toán đám mây có nguồn gốc từ đám đông”, theo thông tin từ Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO). Bằng sáng chế vạch ra cách chủ sở hữu máy tính có thể cung cấp sức mạnh xử lý chưa sử dụng của họ cho các quy trình nhất định bao gồm quy trình khai thác tốn nhiều năng lượng.

Tài liệu này mô tả cách người dùng có thể phân vùng tài nguyên của họ để tạo ra sức mạnh tính toán chuyên dụng cho một ứng dụng đám mây. Ứng dụng đám mây sau đó sẽ được sử dụng cho các mục đích khác nhau. Cisco tiếp tục giải thích:

Mô hình này chính là phù hợp nhất. Nó cung cấp bộ xử lý phân tán và dịch vụ có thể được tối ưu hóa cho tốc độ, khối lượng, quy mô, khả năng phục hồi, chi phí và tuân thủ quy định. Ví dụ, hệ thống bảo vệ trộm cắp khu phố được phân phối đến cụm, thành phố hoặc các dịch vụ liên quan đến quận đô thị ...
Một trường hợp tương tự như quy trình khai thác Bitcoin, việc có thể tốn rất nhiều sự tính toán. Mô hình này thuận tiện hơn cho những người tham gia khi được thực hiện trong các bể khai thác.

Cisco chào hàng những lợi ích của việc xử lý phân tán trong hồ sơ, lưu ý rằng hệ thống của nó có thể dễ dàng thu nhỏ và có khả năng chống lại các hình thức tấn công nhất định. Hơn nữa, “nhà cung cấp dịch vụ có thể sử dụng phân phối địa lý để giảm tải hoặc tối ưu hóa tải mạng, cũng như bán lại công suất lưu trữ và tính toán có quy mô lớn, chi phí thấp”, công ty lưu ý.

Theo báo cáo trước đây, Cisco là một trong số các công ty công nghệ, doanh nghiệp nghiên cứu các ứng dụng của Blockchain, đặc biệt là trong lĩnh vực thiết bị kết nối hoặc Internet of Things.

Công ty cũng đã tìm kiếm bằng sáng chế cho các ứng dụng khác của Blockchain, bao gồm một bằng sáng chế để sử dụng công nghệ nhằm theo dõi dữ liệu cho các cuộc trò chuyện nhóm.

Nguồn: https://www.coindesk.com

You might also like
Comments
Đang tải...